Omurgasızlar - Biyosfer Müze - Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi

18 Oca

OMURGASIZLAR
Omurgasız canlılar omurgadan yoksun hayvanlar olup, dünyadaki hemen hemen her habitatı işgal etmiş durumdadır. Derinliği ortalama 11 km’yi bulan derin deniz çukurlarındanAntartika’nın donmuş topraklarına kadar her yere yayılmışlardır. Günümüzde omurgasız hayvanlar süngerlerden tunikatlara kadar pek çok organizmayı içerisine alan 23 şube halinde sınıflandırılmıştır. Omurgalı ve omurgasız tüm hayvanların dahil olduğu Metazoa kladında bilinen tür sayısı 1.3 milyon kadardır, bunun ise büyük çoğunluğu (1.24 milyon) omurgasız canlılardan oluşmaktadır. Evrimsel süreçler, omurgasızlar içerisinde mikroskobik türlerin (Trichoplax adhaerens)yanı sıraboyutları 18 metre uzunluğa ulaşabilen dev kalamarlar (Architeuthis) gibi türlerinde dâhil olduğusayısız form ortaya çıkarmıştır. Bizim en aşina olduğumuz omurgasız hayvanlar arasındasüngerler, mercanlar, yassı solucanlar, sülük-toprak solucanı gibi halkalı solucanlar, salyangozlar, midyeler, ahtapotlar, böcek-karides-ıstakoz-çıyan gibi eklembacaklılar, denizyıldızları, denizkestaneleri ve tunikatlar vardır.
Türkiye farklı kıtaların kesiştiğibir coğrafyada bulunması, üç tarafının denizle çevrili oluşu, topoğrafik ve iklim çeşitliliği gibi sebeplerlebiyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliği kazanmıştır.Bu olağanüstü ekosistem ve habitat çeşitliliği beraberinde önemli bir tür çeşitliliğini getirmiştir. Türkiye dünyanın 34 biyolojik çeşitlilik noktasından üçünü bir arada bulunduran ender ülkelerden biridir. Türkiye’de omurgasız hayvan türü sayısı yaklaşık 19.0000’dir ve bunlardan yaklaşık 4000 tür endemiktir. Ülkemizde tanımlanan canlı türleri içinde en büyük rakamı omurgasızlar grubu oluşturmaktadır.
Müzeler, geçmiş ile gelecek arasındaki köprülerdir. Biyolojik çeşitlilik odaklı bir doğa tarihi müzesine girdiğinizde kendinizi yerkürenin milyarlarca yıllık jeolojik öyküsü içinde hissedersiniz. Müzedeki her bir obje, mesela varlığından bile haberdar olmadığınız ve belki bugün yaşamayan pek çok canlı kendi hikâyelerini anlatmak üzere sessizce bekler. Bu nedenle jeolojik, paleontolojik, paleoantropolojik, biyolojik çeşitlilik ürünlerinin sergilendiği müzeler bulunduğu ülkenin jeolojik/biyolojik tarihçesine sahip çıkarak, yerkürenin bir çeşit hafızası rolünü üstlenmektedir. Çok zengin biyolojik çeşitlilik mirasına sahip ülkemizde toplama, arşivleme, koruma, sergileme ve eğitim konusunda öncü olma hedefiyle kurulmuş Biyosfer Müzesinde Omurgasızlar Galerisinde hemen hemen tüm omurgasız gruplarından oluşturulmuş çok zengin bir koleksiyon keşfedilmek üzere ziyaretçileri ile buluşmayı beklemektedir.

Sonraki Yazı

Mikrobiyoloji

Logo

Biyosfer Müze

Nasıl Giderim?

İletişim

  • Çalışma Saatleri : 10:00 - 16:00 Pazartesi Günleri Kapalıyız