Balıklar - Biyosfer Müze - Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi

BALIKLAR
Balıklar, dünyadaki en çok sayı ve çeşitliliğe sahip omurgalılardır, bilimsel olarak bilinen yaklaşık 30.000 tür ve henüz keşfedilmemiş binlerce tür vardır. Balıkların hem ekolojik hem de ekonomik olarak çok büyük bir önemi vardır.
Türkiye çok büyük bir balık türü çeşitliliğine sahiptir.Ülkemizdeşimdiye kadar 400 den fazla tatlısu balık türü tanımlanmıştır ve yaklaşık bunun yarısı endemik türlerdir.Bu kadar fazla endemik tür olması ülkemizi biyoçeşitlilik yönünden önemli bir konuma getirmektedir.
Türkiye’nin bir yarımada olması ve üç tarafı denizlerle çevrili olması nedeniyle deniz balıkları tür çeşitliliği açısından da önemli bir yere sahiptir.
Müzeler hem sosyal hem de politik düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de birlik yaratma gücüne sahiptir. Yerel doğa müzeleri, belirli bir alanın biyolojik çeşitliliğini tanımak için fiziksel kanıtlar sağlar.

Logo

Biyosfer Müze

Nasıl Giderim?

İletişim

  • Çalışma Saatleri : 10:00 - 16:30 Pazartesi Günleri Kapalıyız