Jeoloji - Biyosfer Müze - Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Merkezi

25 Eki

JEOLOJİ
Yunanca geo ve logos kelimelerinden türeyen jeoloji, Yeryuvarının incelenmesi olarak tanımlanır. Başlıca fiziksel jeoloji ve tarihsel jeoloji olarak iki geniş bölüme ayrılır. Fiziksel jeoloji, Yeryuvarını içinde ve yüzeyinde gelişen süreçlerin yanında mineraller ve kayaçlar gibi Yeryuvarı malzemelerinin incelenmesidir. Tarihsel jeoloji, Yeryuvarının oluşumu ve gelişimi ile kıtaları, okyanusları, atmosferi ve yaşamı inceler. Yeryuvarının ve yaşamın sürekli evrimi, ayrı ve ilişkisiz olaylar dizisi olmayıp değişik altsistemler arasındaki dinamik bir etkileşimdir.
Jeolojinin hemen hemen tüm çalışma alanları ekonomi ve çevre ile bağlantılıdır. Toplumların yaşam düzenlerini üzerine kurulduğu doğal kaynakların nerede bulunduğunu belirlemek amacıyla birçok Jeolog uzmanlık bilgilerini kullanarak mineral ve enerji kaynaklarının aranması çalışmalarını sürdürmektir. Mineral ya da enerji kaynaklarının nerede bulunduğunu belirlemek çok önemli olmakla beraber jeoloji birçok çevre sorununun çözümüne de yardımcı olur.
Biyosfer Müzesi’nde fosilleri, mineraller ve kayaçlar olmak üzere üç ana gruptan oluşan sergi bulunmaktadır. Fosil sergisinde genellikle Ankara’nın çevresinde bulunan Miyosen yaşlı gölsel kireçtaşı ve marl ile birlikte oluşan yaprak ve balık fosilleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’den ve Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı’ndan tedarik edilen mineral ve kayaç grupları ayrı iki sergi alanına yerleştirilmiştir.

Önceki Yazı

Güneş Sistemi

Sonraki Yazı

Bitkiler

Logo

Biyosfer Müze

Nasıl Giderim?

İletişim

  • Çalışma Saatleri : 10:00 - 16:30 Pazartesi Günleri Kapalıyız