25 Eki

Genetik

Biyololojik çeşitlilik, yaşayan tüm organizmaların çeşitliliğidir; mikroorganizma, bitki ve hayvan türlerinin tamamını, içerdikleri genetik bilgiyi ve oluşturdukları ekosistemi de kapsar. Biyolojik çeşitlilik genellikle üç seviyede ifade edilir: genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği ve bu seviyelerin her biri birbiriyle ilişkilidir. Genetik çeşitlilik Genler, yaşamın temel taşlarıdır. Organizmalar arasındaki benzerlik ve farklılıklardan sorumludurlar. Genetik çeşitlilik

İNCELEYİN
25 Eki
25 Eki

Jeoloji

JEOLOJİ Yunanca geo ve logos kelimelerinden türeyen jeoloji, Yeryuvarının incelenmesi olarak tanımlanır. Başlıca fiziksel jeoloji ve tarihsel jeoloji olarak iki geniş bölüme ayrılır. Fiziksel jeoloji, Yeryuvarını içinde ve yüzeyinde gelişen süreçlerin yanında mineraller ve kayaçlar gibi Yeryuvarı malzemelerinin incelenmesidir. Tarihsel jeoloji, Yeryuvarının oluşumu ve gelişimi ile kıtaları, okyanusları, atmosferi ve yaşamı inceler. Yeryuvarının ve yaşamın

İNCELEYİN
18 Oca

Omurgasızlar

OMURGASIZLAR Omurgasız canlılar omurgadan yoksun hayvanlar olup, dünyadaki hemen hemen her habitatı işgal etmiş durumdadır. Derinliği ortalama 11 km’yi bulan derin deniz çukurlarındanAntartika’nın donmuş topraklarına kadar her yere yayılmışlardır. Günümüzde omurgasız hayvanlar süngerlerden tunikatlara kadar pek çok organizmayı içerisine alan 23 şube halinde sınıflandırılmıştır. Omurgalı ve omurgasız tüm hayvanların dahil olduğu Metazoa kladında bilinen tür

İNCELEYİN
Logo

Biyosfer Müze

Nasıl Giderim?

İletişim

  • Çalışma Saatleri : 10:00 - 16:00 Pazartesi Günleri Kapalıyız